<B>VBOK</B> De VBOK is een non-profit hulpverleningsorganisatie voor gespecialiseerd maatschappelijk werk die hulp biedt bij o.a. ongewenste zwangerschap. <A HREF="http://www.vbok.nl">VBOK</A><BR>Labels van VBOK: abortus VBOK ongewenst zwanger ongewenst zwanger in verwachting abortus zwangerschapsafbreking afbreking.<BR>Kijk op <U>www.vbok.nl</U>
> LinkLib.nl > Zwangerschap > Meer Zwangerschap links